emdr hakkında

EMDR Hakkında (EMDR Enstitüsü’nün tanımladığı hali ile, www.emdr.com, California)

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme


EMDR, 1987 yılında Francine Shapiro, PhD., California,USA tarafından geliştirilmiştir. 52 farklı ülkede yaklaşık 22,000 EMDR terapisti bulunmaktadır. Teorik olarak en basit haliyle EMDR, sol ve sağ beyin, limbik sistem ve serebral korteksi eşzamanlı harekete geçirerek, zihin ve beden bütünlüğünü sağlar. Zihni ve bedeni, travmatik olayların artık son bulduğuna ikna eder. Geçmişi ve beraberinde yaşattığı duygu, düşünce ve bedensel duyumları sürekli yaşamak yerine, ait olduğu yerde, geçmişte bırakmayı sağlar. EMDR, kapsamlı ve bütünsel bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bir çok etkin psikoterapi yönteminin işlevsel öğelerini yapılandırılmış bir protokol içinde barındırır. Bunlar, psikodinamik, bilişsel davranışçı, deneyimsel ve beden terapisi odaklı yönelimlerdir. EMDR’ın en önemli yönü, beynin ya da zihnin psikolojik sorunlarını, bunun fiziksel sonuçları ile işlemesine ve iyileştirmesine izin vermesidir Zihni ve bedeni aynı oranda iyileşmesinde etkin olan EMDR, terapide süreci arka planda bırakır. EMDR, hipnoz değildir, mucize kür değildir, son çare değildir, geçici, basit bir rahatlama yöntemi değildir,bir teknik değildir, zihin kontrolü değildir, ve herkesin öğrenip uygulayabileceği bir yöntem de değildir. EMDR, bir bilgi işleme terapisidir ve sekiz aşamalı bir prosedür kullanılarak uygulanır. Bu süre içinde danışan genellikle, içgörü, anılarında ve hafızasında değişiklikler ve yeni bağlantılar, çağrışımlar deneyimler. EMDR terapisti, setlerden önce danışana uygun ve doğru şekilde odaklanmak konusunda destek verir ve yol gösterir. EMDR humanist bir yaklaşımdır ve danışan güvenliği çok kritiktir.Yüzleştirme (exposure) yaptığı için danışanı gerçekler ile kısa zamanda tanıştırır. Bu durum, bazı kişilere sarsıcı gelebilir. Bu durumda, kaçmak yerine düzenli destek ve devamlılık önemlidir.Eğer devam etmemeye ve hazır olmadığınıza karar verirseniz lütfen terapistinize danışmadan bırakmayın. Yüzeye çıkan anılar müdahale edilmeden sizi bir süreliğine daha çok rahatsız edebilir. Devam edemeseniz de en azından sağlıklı bir kapanışı kendinizden esirgemeyin. Unutmayın, olumsuz anıları işlemek kolay bir süreç değildir, ama sonuçları hayatınızı tamamen değiştirecek düzeydedir.
 
  • EMDR, her müdahalede olduğu gibi yetkin kişiler tarafından uygulanmalıdır. Ülkemizde ve dünyada maalesef bir çok kişi EMDR’ın ne olduğunu ve nasıl işlediğini tam olarak bilmemekte, kulaktan dolma bilgiler ile zarar görmektedir.EMDR eğitimini uluslararası düzeyde tamamlayıp, düzenli süpervizyon alan kişiler tarafından uygulanmalıdır. EMDR terapistliği unvanı, 40 saatlik eğitim, 50 saat süpervizyon ve tekrar 40 saatlik eğitim sonucu alınır.
  • Uluslararası literatüre vakıf olacak derecede vizyon, eğitim ve yabancı dil seviyesine sahip olan kişiler, EMDR’ın etkinliği ile ilgili binlerce akademik araştırma, makale, kitap ve daha birçok kaynağa ulaşabilirler. (http://www.emdr.com)
  • Lütfen eğitimini EMDR Enstitüsü’nde tamamlamamış ya da sadece ilk seviyeyi tamamlamış, süpervizyon almamış ya da almayan, yeterli klinik deneyim, beceri ve birikime sahip olmayan, EMDR derneğine üye olmayan (www.emdr-tr.org) kişilerden EMDR ile yardım almayın. Bu kişiler, tıpkı hiç ameliyata girmemiş bir doktor gibi size yanlış, yetersiz bilgi ve müdahale ile faydadan çok zarar getirir.
 
Tuğçe Peker, Psikoterapist, MSc.

SON MAKALELER

© 2022 Tuğçe Peker / Tüm Hakları Saklıdır.